facebook pixel

Công Bố Sản Phẩm – Tính hợp pháp lưu hành của Bột Rau Xanh Rooty tại Việt Nam

Công bố thực phẩm nhập khẩu là thủ tục bắt buộc các cá nhân, tổ chức phải làm trước khi nhập khẩu sản phẩm về Việt Nam và đưa sản phẩm ra thị trường để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công bố chất lượng thực phẩm còn khẳng định sản phẩm được hợp pháp bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo quy định mới này, Bột Rau Xanh Rooty Nhật Bản được xếp vào loại thực phẩm mà doanh nghiệp sẽ tự công bố chất lượng sản phẩm, chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin đã công bố đồng thời cũng phải gửi một bản tới cơ quan quản lý dể theo dõi, sau đó mới được phép lưu hành.

Dưới đây là toàn bộ công bố, nhãn phụ, và kết quả tra cứu công bố của Bột Rau Xanh Rooty (tên đăng ký trên hồ sơ là “Bột rau xanh trái cây cho trẻ em Kodomo Fruit Aojiru”) trên website của Chi cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hà Nội, thể hiện cam kết chất lượng sản phẩm và tính pháp lý của việc lưu hành.

Bản tự công bố chất lượng (đã được gửi tới Chi cục ATVSTP Hà Nội)

Kết quả công bố của sản phẩm Bột Rau Xanh Rooty được lưu trữ tại website của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Thành Phố Hà Nội

(Website tra cứu của Chi cục ATVSTP Hà Nội: http://dvc.hanoi.vfa.gov.vn/filesAction!toLookUpHomePage.do)

5/5 - (1 bình chọn)

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tên